De Midden Limburgse tocht (76km)

De Midden Limburgse tocht (76km)

Tijdens deze tocht komt u vrijwel alles tegen wat Midden-Limburg u te bieden heeft.

De Midden Limburgse tocht (76km)
De Midden Limburgse tocht (76km)
De Midden Limburgse tocht (76km)
De Midden Limburgse tocht (76km)
55.00 per persoon *Prijzen zijn inclusief btw

Deze Midden Limburgse tocht, is een route waarvoor u een hele dag moet uittrekken. U komt tijdens deze tocht vrijwel alles tegen wat Midden Limburg u te bieden heeft. U komt bij Windmolens, Watermolens, Kapelletjes, Kastelen, mooie dorpjes, de Maasplassen, open agrarisch gebied en gebieden omgeven door bossen etc. etc. voorbij. Daarnaast is deze tocht letterlijk grensoverschrijdend, met een kort uitstapje naar België.


Wind- en watermolens
Midden Limburg is een landschappelijk aantrekkelijke streek met 19 windmolens en 6 watermolens. Molens bovendien die nog regelmatig draaien en malen en waarbij soms het ambachtelijk gemalen meel ook nog te koop is. Op enkele molens worden vrijwillige molenaars opgeleid. Wanneer de molenaar op de molen aanwezig is, kunt u de molens bijna altijd bezichtigen.

Van oudsher waren de zand- en veengronden rondom Weert en De Peel weinig vruchtbaar. De karige bodem leverde enkel rogge en boekweit. Daardoor komt men hier vooral molens tegen die deze granen maalden.
Richting de Maas zijn het vooral watermolens langs de verschillende beken die het dorpsbeeld mee bepalen. Zonder uitzondering zijn al onze molens monumenten die op de mooiste plekjes in ons Midden-Limburgse landschap staan.

Plaatsjes waar u doorheen komt zijn o.a. Nederweert, Swartbroek, Neeritter, Kessenich (BE), Grathem en Thorn.

Thorn – Het witte stadje
Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft een rijke geschiedenis, die terug gaat tot het einde van de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis en 20 adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam hieraan met de komst van de Fransen een einde.
Toen kreeg Thorn zijn kenmerkende witte kleur. Nadat de adellijke dames vluchtten, voerden de Fransen een belasting in op basis van de omvang van de ramen. De arme bevolking, vaak wonend in grote panden, voorheen toebehorend aan rijke lieden, kon deze niet opbrengen. Om de hoogte van de belastingaanslag te beperken, metselde men de ramen dicht. Met het doel de bouwsporen (“littekens van de armoede”) te verbergen, werden de huizen wit gekalkt.

Kastelen waar u langs komt zijn o.a.Groot Bruggenum (bij Grathem) en de Kasteelhoeve de Groote Hegge.
Kasteelhoeve De Groote Hegge
De geschiedenis van de edelmanswoning gaat minstens terug tot 1389, toen de plek nog in de archieven aangeduid werd als “Die Hegge”. Uit oude notities blijkt dat het toenmalige landgoed bestond uit een versterkt huis, een Laathof, een Leenkamer en verschillende hoeven en weilanden. Het huidige hoofdgebouw werd pas in de vijftiende eeuw gebouwd, de bedrijfsgebouwen zelfs nog twee of drie eeuwen later. Ondanks natuurrampen (zoals blikseminslag), krijgsgeweld (vooral in de Franse tijd) en wisseling van eigenaren blijft het landgoed bestaan. In 1974 en 1975 wordt een grootschalige restauratie uitgevoerd en werd de slotgracht opnieuw ontgraven. Vanwege zijn woelige geschiedenis en het prachtige aanzien van het landgoed is De Grote Hegge een beschermd monument, maar tegenwoordig is het wel in gebruik als party- en vergadercentrum.


Als u gebruik wilt maken van een van onze weergegeven tochten kunt u dit op het reserveringsformulier aangeven in het veld 'Opmerkingen/vragen'.

Deze tocht van 7 uur is mogelijk op de volgende tijden:
Van 10.00 tot 17.00 uur
Van 14.00 tot 21.00 uur

Kosten:
Maximaal 3 personen per Cabrio tuk

Voorwaarden:
- De huurder / bestuurder moet minimaal 21 jaar oud zijn en in het bezit van een B rijbewijs.
- Borg per Cabrio tuk € 150,-
- Overige voorwaarden en huurcontract
Aantal